? ??????????????Purple Love Circles? ????? ?? ???Rating: 3.0 (2 Ratings)??0 Grabs Today. 1360 Total Grabs.
??????Preview?? | ??Get the Code?? ?? ?????????????????????????Love NYC? ????? ?? ???Rating: 5.0 (1 Rating)??0 Grabs Today. 226 Total Grabs. ??????Preview?? | ??Get the Code?? ?? ?? BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

Monday, September 28, 2009

Penilaian Aktiviti Bahasa

FORUM

 • sesi perbincangan melibatkan beberapa ahli panel untuk mencanai fikiran dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu tajuk.
 • dijalankan secara formal.
 • teknik berforum merupakan salah satu aktiviti lisan yang sesuai kerana :
  a) pelajar akan berkongsi pengetahuan dan pengalaman secara langsung
  b) meningkatkan kemahiran menyampaikan idea dan fikiran dengan jelas, objektif, kreatif dan rasional.
 • tajuk forum haruslah dipilih dengan mudah, menarik dan mencabar selaras dengan kemahiran, pencapaian serta peringkat umur pelajar.
 • soalan daripada penonton boleh diajukan kepada para panel untuk mendapatkan ulasan selanjutnya.

DEBAT

 • pengucapan sama ada menyokong atau membangkang sesuatu pendirian dengan alasan yang logik dan idea yang tersusun.
 • terdapat dua pihak yang akan mengutarakan pendapat masing-masing sama ada pihak pertama terdiri daripada penyokong tajuk dan pihak kedua membangkang tajuk itu.
 • huraian yang dilontarkan mestilah berpandukan kepada fakta.
 • setiap pihak haruslah yakin dan menegakkan fakta yang diutarakan.
 • pihak pemnbangkang boleh mengangkat tangan dan meminta izin laluan untuk memperbetulkan fakta pihak pencadang dan sebaliknya.
 • sesi pengulasan akan dibuat daripada setiap ahli setelah selesai.masa yang diberikan untuk sesi berdebat akan ditetapkan.

PIDATO

 • huraian isi-isi yang melibatkan fakta atau prinsip-prinsip berdasarkan tajuk yang diberikan.interaksi satu hala di mana pemidato membentangkan hujah-hujahnya di depan penonton.
 • pidato bukan membaca tetapi menerangkan, memberi interpretasi dan menghuraikan idea-idea untuk menguatkan fakta yang diketengahkan.
 • hal ini membolehkan penyampaian isi pidato lebih kukuh kerana adanya fakta beserta contoh yang diberikan.

PANTUN

 • Pantun adalah merupakan satu bentuk puisi tradisional bersifat peribumi.
 • Rangkap-rangkap pantun yang ringkas dan mudah, berbentuk kias ibarat, usik mengusik, dan puji memuji.
 • Seperti perumpamaan, bidalan dan rumus-rumus bahasa tersirat.
 • Istilah pantun bagi orang melayu seringkali membawa maksud “umpama” dan “ibarat”.
 • Pantun juga sering ditukar ganti dengan perumpamaan
 • Dari perumpamaan atau bidalan jugalah rangkap pantun berkembang.
 • Mulanya 2 baris, kemudian 4 baris dan seterusnya 8 baris.

SAJAK

 • Sajak merupakan satu bentuk puisi lisan moden lebih bebas berbanding puisi tradisional seperti pantun dan syair.
 • Rangap dan temanya tidak terhad dan bebas.Baris dan rentak dalam sajak tidak terhad.
 • Pengarang bebas pilih baris dan rentak untuk hasilkan sajak.
 • Penggunaan kata dan ungkapan saling berkait dan terjalin erat berdasarkan makna dan irama.

CERAMAH

 • Ceramah merupakan pengucapan tentang bidang tertentu disampaikan oleh orang yang pakar.
 • Penerangan dan penjelasan tentang perkara yang menjadi perbincangan umum, topik disampaikan penceramah kepada penonton.
 • Ceramah biasanya diadakan di majlis atau di perhimpunan.antara jenis-jenis ceramah ialah :-

i) Ceramah agama

ii) Ceramah pendidikan

iii) Ceramah kesihatan

iv) Ceramah kesedaran dan sebagainya

SYARAHAN

 • Aktiviti jenis ini berformat khusus. syarahan mestilah mempunyai :

(a) Kata alu-aluan/pendahuluan

(b) Kata-kata penghadapan

(c) Isi

(d) Penutup

 • Penerangan dan penjelasan tentang tajuk syarahan perlu disampaikan secara teratur, mantap, dan berkesan.
 • Isi-isi syarahan perlu berdasarkan fakta-fakta yang tepat bersertacontoh-contoh yang relevan. Isi-isi utama perlulah disokong oleh isi-isi sampingan.
 • Sebagai langkah awal syarahan, sediakanlah suatu rangka penulisan untuk dijadikan panduan semasa aktiviti syarahan
 • Peringkat / Langkah Kemahiran :

1)Persediaan

• Memahami tajuk dan kehendak soalan.• Mengumpulkan idea / isi-isi penting tentang tajuk syarahan

• Menyusun idea-idea / isi-isi dan membuat rangka syarahan


2) Penulisan

• Menulis perenggan pendahuluan

• Mengembangkan isi-isi secara tersusun

• Menyatakan kesimpulan/penegasan dalam perenggan penutup

3)Penyemakan


• Menyemak ejaan dan tanda baca

• Menyemak tatabahasa

• Menyemak jumlah perkataan

Penilaian Kemahiran Bahasa

Penilaian Kemahiran Lisan

 • Kemahiran lisan melibatkan dua kemahiran asas iaitu kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur.
 • Kemahiran mendengar
  =Kemahiran paling asas
  =Berlaku pada peringkat penerimaan
  =Murid yg telah menguasai kemahiran ini mampu bertutur, memahami, dan mentafsir apa yg didengar.
 • Kemahiran bertutur
  =Melafazkan bunyi2 bahasa drpd alat2 artikulasi
  =Peringkat penglahiran
  =Perlu ditiru & diajuk
  =Model bahasa lemah hasil ajukan yg lemah, tp model bahasa baik tidak semestinya menjamin ajukan yg baik.
 • Tujuan kemahiran lisan :
 1. Menyebut perkataan / ayat dgn betul
 2. Melatih murid mendengar & memahami pertuturan org lain.
 3. Untuk berinteraksi dgn org lain (menyampaikan perasaan, kehendak, dll).
 4. Melatih murid agar berkeyakinan & percaya kpd diri (berani bercakap, menyatakan perasaan dan kehendak)
 5. Membolehkan murid bertutur menggunakan ayat yg tersusun, perkataan yg sesuai, & perbendaharaan kata yg luas.
 • Kemahiran-kemahiran yang boleh
 1. Bertutur dgn tenang menggunakan gaya yg betul
 2. Bertutur dgn nada, intonasi, & sebutan yg betul.
 3. Mendengar dgn baik, memahami perkara yg didengar, & menghormati pertuturan org lain.
 4. Bercerita & membuat laporan menggunakan bahasa yg menarik & betul.
 5. Berkebolehan memberi arahan dgn berkesan.
 6. Mengunakan bahasa yg baik mengikut situasi.
 • Kemahiran lisan boleh dinilai melalui aktiviti seperti yang berikut:
 1. bacaan kuat
 2. syarahan
 3. perbahasan
 4. bercerita
 5. perbincangan
 6. hafazan
 7. temu bual
 8. soal jawab
 9. nyanyian
 10. deklamasi sajak
 11. mendengar dan memberi respon secara lisan
 • Penilaian lisan membolehkan guru :
 1. mengesan kemajuan dan pencapaian murid dalam kemahiran mendengar dan bertutur secara gramatis.
 2. mendapat maklumat serta-merta tentang pengetahuan dan kefahaman murid.
 3. mengesan kebolehan murid dalam kemahiran membaca dan menghafaz.
 4. mengesan kelancaran dalam sebutan.
 5. mengesan amalan dan sikap murid secara serta merta.
 • Instrumen penilaian lisan boleh dipelbagaikan merangkumi soalan dan aktiviti yang memerlukan respon murid dalam bentuk lisan.
 • Cth : PLBS
 • menyediakan instrumen
 1. soalan, pernyataan, ilustrasi dan bahan rangsangan perlu jelas dan mudah difahami.
 2. aktiviti/bahan boleh merangsang murid mengeluarkan idea.
 3. pelbagai bentuk soalan seperti soalan bertumpu dan bercapah digunakan untuk merangsang murid berfikir.
 4. aras kesukaran perlu sesuai dengan kebolehan murid.

Penilaian Kemahiran Menulis

 • Penilaian secara penulisan melibatkan aktiviti menyemak dan memeriksa tugasan dan hasil penulisan murid seperti
  —Karangan
  —Laporan projek/kerja kursus/folio
  —Latihan dan ujian bertulis
  —Huraian atau tafsiran peta, jadual, graf atau carta.
 • Instrument penilaian menulis. Digunakan untuk mengesan kemahiran bahasa dan perkembangan intelek murid yang meliputi kemahiran seperti yang berikut :
  —Kemahiran menulis
  —Menyusun idea
  —Penggunaan tanda baca
  —Perbendaharaan kata
  —Mengaplikasi
  —Mentafsir Menilai
 • Perlu diingat, dalam menyediakan soalan-soalan yang sahih, perkara berikut perlu diambil kira :
  —Soalan menepati kemahiran yang hendak diuji
  —Bahasa yang digunakan jelas dan mudah difahami
  —Bilangan soalan sesuai dengan masa yang diperuntukkan.
  —Aras kesukaran soalan dipelbagaikan
  —Skema pemarkahan disediakan
 • Bentuk item

1. Bentuk Item Objektif

2. Bentuk Item Subjektif

 • Mengesan serta merta

-Tujuan – mengesan penguasaan hasil pembelajaran dgn serta-merta semasa pengajaran harian

-Contoh : Menilai kefahaman dan pengetahuan serta kemahiran berbahasa melalui hasil kerja murid.

-Bagaimana ? (Dirancang jika perlu, individu @ kumpulan, tiada instrumen khusus )

-Merekod & Melapor : (Perlu direkod dan dilaporkan jika perlu )

-Tindakan Susulan : (Perlu tindakan serta-merta seperti; bimbingan, teguran, nasihat dan pujian)

 • mengesan kemajuan

-Tujuan – mengesan kekuatan dan kelemahan selepas beberapa pembelajaran

-Bagaimana? (Perlu dirancang, individu @ kumpulan, gunakan instrumen seperti -lembaran kerja dan ujian bertulis )

-Merekod & Melapor (perlu direkod dan dilaporkan jika perlu


-Tindakan Susulan (Perlu tindakan susulan )

-Contoh : menilai laporan bertulis dan menilai murid melalui ujian: objektif @ subjektif

 • mengesan pencapaian


-Tujuan – mengesan pencapaian selepas beberapa pembelajaran

-Bagaimana? (Perlu dirancang, secara individu, gunakan ujian bertulis)

-Contoh : Melalui ujian bertulis seperti ujian objektif dan subjektif

-Tindakan susulan (Harus diambil jika perlu )

-Merekod & melapor (Perlu direkod dan dilapor )

Kaedah Penilaian Bahasa

PROJEK

 • Merupakan satu aktiviti yang dijalankan dalam satu tempoh masa tertentu.
 • Melibatkan kutipan serta analisis data persediaan satu laporan yang betul.
 • Konteks kurikulum - AMALI
 • Dilaksanakan secara kumpulan atau individu dan dalam tempoh masa yang munasabah.
 • Penilaiannya dilakukan bermula dari tahap proses sehinggalah ke peringkat penghasilan.
 • M’integrasikan pengetahuan dgn aktiviti & Kolaborasi sgt ditekankan.
 • Tujuan :
 1. Menggalakkan kerjasama.
 2. Berpeluang menunjukkan kreativiti & inovasi.
 3. Berpeluang m’gunakan bahan di luar kelas.
 4. Memotivasikan pelajar.
 5. Semangat kepimpinan dikalangan pelajar.
 6. Pelajar b’peluang b’kerja berdasarkan minat/kebolehan/kemampuan.
 7. M’beri keyakinan kpd pelajar yg segan silu.
 • Garis panduan laporan projek
 1. Tunjukkan kerumitan yg selengkapnya bg sesuatu topik.
 2. Tentukan kriteria penilaian.
 3. Elakkan perkara terlalu abstrak.
 4. Gunakan kosa kata yg sesuai bg topik. (Laras bahasa)
 5. Gunakan contoh yg sesuai.
 6. Hubungkaitkan topik & pengalaman
 • Langkah menjalankan projek
 1. Langkah 1: Penentuan tajuk & skop projek.
 2. Langkah 2 : Penilaian awal projek
 3. Langkah 3: Perlaksanaan strategi.
 4. Langkah 4: Pemprosesan maklumat.
 5. Langkah 5:Penilaian hasil projek

Kaedah Penilaian Bahasa

Kontrak Pembelajaran

 • juga dikenali sebagai Perjanjian Pembelajaran iaitu suatu persetujuan atau kontrak yang dibuat di antara guru dengan pelajar ( individu / kumpulan)
 • dilakukan secara bertulis.
 • meliputi kriteria yang berkaitan dengan penghasilan tugasan iaitu :
 1. Bentuk akhir tugasan yang dihasilkan - tahap manakah tugasan itu perlu disiapkan?
 2. Bagaimana tugasan itu dilaksanakan
 3. Berapa lama tugasan tersebut perlu disiapkan
 4. konsekuen yang diterima oleh pihak yang gagal memenuhi atau mematuhi kontrak yang telah dibuat (penolakan markah)
 • Ditandatangani apabila kedua belah pihak bersetuju dengan kriteria / syarat yang disenaraikan.
 • Terdapat kompromi dalam kriteria yang dikenakan
 • Kriteria ditetapkan oleh guru
 • Fungsi Kontrak Pembelajaran
 1. Pelajar mengenal pasti & merekod
 2. Menetapkan objektif & matlamat pembelajaran kendiri
 3. Kenal pasti kaedah2 yang akan diambil untuk mencapai matlamat tersebut
 4. Tetapkan jangka masa pelaksanaan & penghasilannya
 5. Pamerkan bukti yang menunjukkan objektif telah tercapai
 6. Tentukan bagaimana & pada tahap mana pencapaian matlamat/tugasan dinilai
 7. Beri peluang kpd pelajar untuk tentukan matlamat pembelajaran mengikut minat & keupayaan masing-masing
 8. Hasilkan kerja yang terancang
 9. Bantu pelajar membuat refleksi sepanjang proses penyiapan tugasan
 • Kontrak pembelajaran digunakan dalam pelbagai cara mengikut tahap penglibatan pelajar dalam menentukan kaedah, objektif, dan penilaian tugasan yang diberi.
 • Cara-cara
 1. Penilaian objektif tugasan
 • Guru tentukan objektif, manakala pelajar tetapkan strategi pelaksanaan
 • Guru sarankan beberapa set objektif, kemudia pelajar pilih mana-mana yang difikirkan paling sesuai
 • Pelajar rangka beberapa objektif, kemudian guru persetujui mana2 yang paling sesuai

2. Hasil pembelajaran

 • Pelajar bertanggungjawab terhadap strategi pembelajaran bentuk tugasannya sama ada dalam bentuk portfolio, laporan kajian, rencana dsb.
 • Jenis atau bentuk hasil pembelajaran telah ditentukan terlebih dahulu oleh guru

3. Penilaian

 • Pelajar nyatakan gred akademik yang diharapkan & sistem penggredan untuk keseluruhan dalam kontrak mereka
 • Guru tentukan sistem penggredan & kaedah penilaian keseluruhan proses serta hasil tugasan
 • Gred terakhir boleh dibincangkan. Kompromi di antara guru & pelajar berdasarkan syarat-syarat / kriteria tertentu
 • Dibuat oleh individu berkenaan & rakan sebaya

4. Format / bentuk

 • Keperluan tugasan/kontrak boleh dibuat dalam mengikut bentuk keperluan tugasan/kontrak & pihak yang terlibat
 • Sesetengah kontrak/tugasan berbentuk formal; prosedur dinyatakan dengan jelas & rapi
 • Terdapat juga berbentuk tidak formal tetapi terancang & jelas

 • Dalam kontrak pembelajaran, penilaian selalunya berpusatkan pelajar, penggredan perlu dikawal oleh guru agar kesahannya tidak terjejas.
 • Senarai semak bagi butiran yang hendak dinilai, bagaimana penggredan dibuat perlu dilampirkan. Senarai semak mesti disusun bersama penghasilan dan penilaian tugasan ataupun ditetapkan oleh guru dan dibentangkan kepada pelajar semasa membuat negotiation sebelum mematrikan kontrak.
 • Matlamat yang hendak dicapai semasa melalukan tugasan perlu difikirkan terlebih dahulu. kemudian ditentukan pula kaedah dan prosedur serta jangka waktu yang akan diambil untuk menyiapkan tugasan tersebut.
 • Kontrak akan menjadi dokumen yang akan mengingatkannya tentang objektif / tujuan kerjanya, tahap kerja yang disempurnakan di samping memberi maklumat tentang apa yang patut dilakukan.

SOAL JAWAB

 • Guru akan dapat menilai murid-muridnya melalui soal jawab yang dijalankan di dalam kelas.
 • Guru dapat mengetahui kelemhan setiap murid dalam sesuatu topik yang diajarkan
 • Guru dapat mencari penyelesaian terhadap kelemahan yang dialami oleh murid.
 • Jika ada di antara murid yang tidak faham tentang topik yang diajar, proses pembelajaran akan diulang semula. guru akan mengajar murid yang lemah itu dengan menggunakan kaedah yang lebih mudah lagi.
 • Tujuannya supaya murid itu memahami serta mengikuti segala topik yang sedang diajar itu.

Friday, August 7, 2009

Kaedah Penilaian Bahasa

Pengenalan

 • Cara penilaian perlulah mengambil kira kecerdasan individu melalui kepelbagaian cara yang digunkan oleh guru untuk menilai.
 • Implikasi penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran perlu ditekankan agar kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan. Oleh itu, murid yang menunjukkan prestasi cemerlang akan dibimbing dan diberi peluang untuk interaksi menegak untuk memaksimumkanpotensinya, manakala murid yang lemah akan dibimbing dalam program pemulihan supaya prestasinya dapat diperbaiki.
 • Oleh itu, guru diperkenalkan cara untuk menjalankan penilaian di dalam bilik darjah.

Jenis-jenis Kaedah Penilaian Bahasa

Portfolio

 • Definisi : Portfolio ialah satu kaedah yang digunakan oleh guru untuk mengumpul dan merekod bukti pencapaian pelajar dalam satu jangka masa yang dipersetujui bersama.
 • Ciri-ciri portfolio
 1. Berbentuk dokumentasi yang berstruktur memerlukan perancangan, perlaksanaan dan penilaian yang teliti.
 2. Dijalankan secara kolaboratif.
 3. Terdapat fleksibiliti dalam portfolio melalui negotiated kontrak seperti segi masa, strategi atau bentuk.
 4. Menggalakkan pembelajaran secara interaktif.
 5. Kandungan portfolio, terdiri daripada maklumat yang disusun secara urutan dan mengikut logik.
 • Penilaian portfolio
 1. Berfokus kepada proses, dan tidak memberatkan hasil.
 2. Membolehkan peserta kursus belajar dan menilai diri sendiri.
 3. Lebih terbuka dan seimbang.
 4. Dipantau melalui peta perkembangan pembelajaran pelajar yang boleh dinilai bersama lain-lain bukti pembelajaran.
 5. Dijalankan secara berterusan supaya dapat mencerminkan perkembangan pelajar dari masa ke semasa mengikut kriteria yang dipersetujui bersama
 • Jenis-jenis portfolio yang boleh dibina

1. Portfolio kerja harian

 • Merupakan bahan yang dikumpul untuk menghasilkan tugasan dalam satu jangka waktu yang diberikan.
 • Contoh : soalan latihan atau tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh guru dalam kelas.

2. Portfolio Hasil Terbaik (Show Portfolio)

 • Dipilih dari hasil terbaik dari portfolio kerja harian. Ini berbentuk sumatif.
 • Contoh : soalan-soalan latihan yang telah dijawab dengan baik dan lengkap dikumpul dalam portfolio harian.

3. Portfolio dokumen (Documentary Portfolio)

 • Merupakan hasil tugasan kecil yang dijalankan semasa mengumpul bahan pada suatu jangkamasa tertentu untuk menyempurnakan portfolio kerja harian.
 • Contoh: satu karangan hasil daripada pengumpulan maklumat-maklumat tertentu.

 • Kegunaan portfolio
 1. Guna menggunakan bukti portfolio bersama rekod anekdot guru untuk menghasilkan penilaian holistik.
 2. Mengekalkan galakan pelajar untuk mengawal dan memantau perkembangan kendiri, menentukan matlamat dan berasa bangga dengan hasil pencapaiannya.
 3. Memberi peluang kepada pelajar untuk membuat refleksi dan penilaian kendiri.
 4. Membolehkan guru memantau perkembangan pembelajaran pelajar.
 5. Mempelbagaikan bukti penilaian.
 6. Membolehkan penilaian dalam bidang afektif.
 • Perancangansebelum membuat portfolio (perlu diambil kira)
 1. Soalan-soalan untuk menentukan tujuan dan seterusnya jenis portfolio.
 2. Isi kandungan portfolio.
 3. Siapa yang akan memilih isi kandungan, bahan atau sumber portfolio dan bagaimana?
 4. Penilaian portfolio.
 • Cara membina portfolio
 1. Menentukan tujuan portfolio
 • Menghuraikan tujuan portfolio.
 • Menghuraikan instrumen portfolio.
 • Refleksi atau menyemak huraian tujuan dan diselaraskan dengan objektif kurikulum serta peta perkembangan pembelajaran pelajar dalam sesuatu bidang pembelajaran.

2. Menentukan isi portfolio

 • Menghuraikan jenis atau aktiviti pembelajaran.
 • Menghuraikan luas bidang pembelajaran.
 • Refleksi atau menyemak huraian bukti atau sumber pembelajaran dengan menggunakan peta perkembangan pembelajaran pelajar dalam sesuatu bidang pembelajaran.
 • Memastikan kriteria ini jelas dan mudah difahami.
 • Memastikan kriteria ini tidak memihak kepada sesuatu jantina atau kumpulan.
 • Refleksi atau menyemak huraian fokus dan kriteria penilaian mengikut tujuan portfolio, peta perkembangan pembelajaran pelajar dalam sesuatu bidang.


3. Menentukan kaedah membuat anggaran dan laporan tentang lokasi pencapaian pelajar

di peta perkembangan pembelajaran pelajar.

 • Menghuraikan kaedah membuat anggaran dan laporan tentang lokasi pencapaian pelajar di peta perkembangan pembelajaran pelajar.
 • Refleksi atau menyemak huraian keadah membuat anggaran dan laporan mengikut tujuan dan kumpulan sasaran.
 • Mengumpul maklumat
 1. Pelajar mencari dan mengumpul maklumat dari pelbagai aktiviti.

Penyelidikan dan rujukan dari pelbagai bahan cetak dan Teknologi maklumat, lawatan, temubual.

2. Pelajar mendokumentasikan maklumat dengan memindahkan ke komputer atau ke dalam

fail.


Inti atau rumusan dari pelbagai sumber, imbas gambar, membentuk soal semak di komputer, menyambung gambar video (untuk pemerhatian) ke komputer.

 • Bagaimana menilai portfolio?
 1. Berdasarkan konsep perkembangan pembelajaran yang berterusan dan berfokuskan kepada perkembangan pelajar dalam aspek kemahiran-kemahiran, pengetahuan dan kefahaman.
 2. Menggunakan peta perkembangan pelajar .
 3. Contoh:
  E 5 Berdikari mengeja perkataan-perkataan
  J 4 Mencantum suku kata dengan bimbingan guru
  A 3 Membentuk suku kata
  A 2 Menyebut bunyi huruf
  N 1 Permulaan mengenal huruf
 4. Menggunakan inferens dengan rekod menimbang pelbagai bukti .
 5. Membuat laporan sama ada secara huraian atau grafik untuk memberi matlamat yang lebih lengkap dari markah mentah ujian yang hanya membandingkan seorang pelajar dengan pelajar lain sahaja.
 • Merekod penilaian portfolio
 1. Penilaian awal
 2. Penilaian merentasi tugas bertulis mengikut skala.
 3. Senarai ciri paling penting.
 4. Penentuan gred
 • Senarai semak porfolio- Penilaian peringkat perancangan.
 1. Peringkat perkembangan atau proses.
 2. Peringkat penilaian.
 3. Peringkat refleksi atau penutup.
 4. Sikap interaksi dan penglibatan.

Penilaian Melalui Pemerhatian

 • Pengenalan :

- Dilakukan secara berterusan mengikut jangka waktu yang ditentukan, bagi membantu guru mendapat maklum balas tentang keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

- Meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor.Boleh dilaksanakan dengan penggunaan Senarai Semak, Rekod Anekdot dan Rekod Profil.

- Dapatan daripada proses ini boleh membantu guru dan pelajar membuat refleksi masing-masing.

 • Pelaksanaan Proses Pemerhatian

a.Kualiti Pemerhatian
b.Bentuk Perancangan
c.Rekod Pemerhatian

Kualiti Pemerhatian

Guru perlu:

ØBerpengetahuan yang mendalam dalam bidang tugasnya dan prihatin terhadap persekitarannya.
ØPeka terhadap perubahan.
ØYakin dengan rumusan yang dibuat dan keputusan yang diambil.
ØIkhlas dan jujur.
ØBersikap terbuka.
ØTekal dan stabil.

 • Bentuk perancangan
 1. Perancangan harus rapi dengan penyataan yang jelas tentang ujian pemerhatian yang bakal dijalankan.
 2. Mengenal pasti aspek yang hendak dinilai.
 3. Menetapkan jangka waktu proses penilaian.
 4. Menyedia alat yang relevan, dan menentukan bagaimana mentadbirnya.
 5. Menentukan teknik menganalisis, mentafsir, merekod, dan melapor.
 6. Merangka tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian.
 • Rekod Pemerhatian

Rekod pemerhatian yang diperlukan:

 1. Pendekatan: kaedah individu atau berkumpulan - Semasa menjalankan pemerhatian dan hasil pendekatan atau pengubahsuaian cara pelaksanaan perlu direkod dengan jelas.
 2. Menjalankan Tugasan :- Cara individu mengendalikan tugasannya dan setiap hasil yang diperoleh dihurai dengan tepat .
 3. Cara merekodkan dapatan dan rumusan :- Dapatan dan rumusan hendaklah direkod mengikut urutan yang betul.
 4. Tindak susul : Rekod pemerhatian hendaklah juga menjelaskan tindak susul hasil yang akan dilaksanakan mengikut hasil yang dicapai.
 • Jenis-jenis Pemerhatian


Pemerhatian boleh dijeniskan mengikut tujuan dan aspek yang hendak dinilai atau diperhatikan, iaitu:
a)Memerhati sesuatu perlakuan tanpa membuat tafsiran dan tanggapan.
- melapor apa yang dilihat sahaja.
- menggunakan tafsiran (hipotesis).
b)Memerhati apa-apa yang telah dirancang dan secara berfikiran terbuka.
- Menilai kemahiran, pengetahuan dan perlakuan.
c)Memerhati untuk jangka pendek atau jangka panjang.
- jangka waktu yang berperingkat.


Strategi Pelaksanaan


Pemerhatian boleh dilaksanakan mengikut berbagai-bagai strategi, antaranya ialah:

 1. Secara berterusan mengikut keperluan yang telah dikenalpasti/ dirancang.
 2. Menggunakan senarai semak.
 3. Pemerhatian boleh dilaksanakan secara global atau analitikal.
 4. Proses merekod dan menganalisis boleh dibuat dengan menggunakan pensil/kertas atau berkomputer.
 5. Tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian
 6. Jangka masa pemerhatian hendaklah sesuai dengan kaedah dan keperluan
 7. Maklum balas diperolehi daripada guru dan pelajar.
 8. Refleksi tentang pengalaman bahan dikategorikan sebagai pemerhatian.
 • Fungsi


a.Penilaian melalui pemerhatian:

digunakan oleh guru untuk mengikuti perkembangan individu/kumpulan dalam sesuatu proses pembelajaran.


b.Penilaian melalui pemerhatian membolehkan guru/ pelajar menyusun tindak susul yang sesuai dengan proses pembelajaran seterusnya.


c.Setiap hari guru berpeluang memerhati perkembangan psikomotor, kognitif dan afektif pelajar.
d.Membantu guru mengetahui
- sejauh mana minat pelajar terhadap pelajaran yang diajarkan dan apakah yang mendorong
atau menolak minat tersebut.
- adakah strategi/kaedah pelajar memberi kesan yang
positif.
- bagaimanakah kemampuan berfikir mereka? Mampukah mereka menaakul apa yang tersirat?

Pelajar dapat menilai tahap pencapaian sendiri dan rakan sebaya dalam sesuatu pembelajaran.
Dilaksanakan oleh pelajar untuk menjalankan sesuatu tugasan seperti projek.

CONTOH 1 : Penggunaan Alat Pengukuran ‘Rekod Anekdot’


a. Kecekapan linguistik/bahasa:
keupayaan mengguna bahasa untuk memperolehi, menambat hati, meyakinkan, merangsang, atau menyampaikan maklumat.


b. Kecekapan :
Keupayaan memanipulasi objek atau simbol untuk meneroka corak, kategori dan perkaitan, dan juga kebolehan membuat eksperimen secara terkawal dan terancang.


c. Kecekapan muzik:
Keupayan menghayati, membuat persembahan atau mencipta muzik.


d. Kecekapan ‘bodily-Kinaesthetic’:
Berkemahiran dalam sukan, seni lakon, atau seni lukis dan kraftangan.


e. Kecekapan intrapersonal:
Keupayaan memahami perasaan, impian dan idea sendiri.


f. Kecekapan interpersonal:
Keupayaan memahami dan bergaul dengan orang lain.

Monday, July 27, 2009

Klasifikasi Ujian

 1. Ujian Rujukan Norma (Sumatif)
 2. Ujian Rujukan Kriteria (Formatif)
 • Ujian Rujukan Norma - membandingkan prestasi seorang individu dengan individu yang lain.
 • Ujian Rujukan Kriteria - menentukan taraf pencapaian seorang individu yang dikehendaki dalam satu bidang kemahiran.

Prinsip-prinsip Ujian :

 1. kesahan - meliputi kesemua tajuk kemahiran, mengukur secara tepat semua perkara yang hendak diukur.
 2. kesahan isi - menguji isi kandungan mata pelajaran.
 3. kesahan gagasan - soalan memiliki nilai-nilai tingkah laku (kognitif, psikomotor, afektif), terdapat soalan yang merujuk kepada hipotesis (kesimpulan awal)
 4. kesahan ramalan - soalan-soalan yang dikemukakan berunsur jangkaan.
 5. keobjektifan - kriteria pemarkahan
 6. kebolehtadbiran - pengendalian ujian (menepati masa ujian, persekitaran ujian yang selesa, dan lain-lain)
 7. kemudahtafsiran - hasil pencapaian calon dapat ditafsiran dengan cara yang boleh memberi maklumat yang jelas mengikut objektif penilaiaannya

Perbezaan Antara Ujian Formatif dan Ujian Sumatif

Ujian Formatif

 • Mengecam pencapaian murid mengikut sesuatu kemahiran
 • Dijalankan secara formal atau tidak formal (teknik kuiz, soal jawab, dan sebagainya)
 • Berlaku dalam jangka masa yang pendek (selepas murid memperlajari sesuatu kemahiran)
 • Dilaksanakan secara berterusan.
 • Tajuk atau soalan yang diuji adalah terhad.
 • Aras kesukaran soalan berubah-ubah.
 • Tatabahasa kurang dipentingkan (teknik soal jawab)
 • Markah yang diperoleh oleh murid adalah umum (lulus ataupun gagal)
 • Contoh : Ujian bulanan

Ujian Sumatif

 • Mengesan pencapaian murid secara keseluruhan (pada akhir pembelajaran kesemua kemahiran)
 • Dijalankan secara formal pada waktu yang telah ditetapkan
 • Tempoh masa adalah panjang iaitu setelah kesemua kemahiran dipelajari oleh murid)
 • Dijalankan untuk proses pensijilan
 • Contoh : UPSR, PMR, SPM,STPM, dan sebagainya.

Wednesday, July 22, 2009

PEMBINAAN UJIAN SOALAN OBJEKTIF DAN SOALAN SUBJEKTIF

SOALAN OBJEKTIF

 • Definisi : merupakan perkara atau alat yang digunakan untuk mendapatkan respon.
 • Merupakan item respon tetap (memilih satu jawapan beberapa jawapan).
 • Mengandungi pokok soalan (kata kunci) dan beberapa pilihan jawapan bagi setiap item.
 • Soalan berbentuk objektif terbahagi kepada dua jenis:
 1. Item respon bebas
 2. Item respon tetap (item objektif pilihan)
 • Item respon bebas

Item jenis respon bebas memerlukan calon meneliti soalan dan menuliskan sendiri jawapan sendiri. Biasanya jawapan yang ditulis pada hujung soalan. Terdapat juga soalan yang berbentuk melengkapkan penyataan.


Contoh;

 1. Apakah lawan bagi perkataan rajin ? ________
 2. Kita mesti ______bermain sekarang sebab hujan.
 • Item respon tetap (item jenis pilihan)

Item respon tetap memerlukan pelajar memikirkan jawapan yang paling betul atau paling tepat. Jawapan dipilih daripada dua atau lebih pilihan.

 • Jenis soalan respon tetap;

1. Format salah betul
2. Padanan
3. Aneka pilihan

Format salah betul
Soalan jenis ini mengandungi penyataan yang perlu ditandakan dua pilihan sahaja iaitu betul (B) atau salah (S), setuju (S) atau tidak setuju (TS), dan ya (Y) atau tidak (T).

Contoh;
Tandakan sama ada Betul (B) atau SALAH (S) bagi contoh antonim berikut:
Hitam – Putih ( ),

Padanan
Soalan jenis ini memerlukan pelajar memilih jawapan dengan memadankan objek atau perkara yang berkaitan di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Bilangan padanan tidak perlu terlalu banyak bagi mengelakkan kekeliruan semasa menjawab. Ayat yang digunakan juga tidak perlu terlalu panjang.

Aneka Pilihan
Aneka pilihan tergolong dalam item tetap kerana item jenis ini diberikan tindak balas tetap.
Jenis item aneka pilihan;

 1. Berbentuk soalan
 2. Pokok soalan berbentuk ayat tidak lengkap
 3. Analogi
 4. Antonim
 5. Jenis negatif
 6. Mengisi tempat kosong
 7. Jenis campuran
 8. Teknik kloz
 9. Mengelaskan

Panduan pembinaan

 1. Pokok soalan (stem)
  •Bahasa mudah difahami
  •Berbentuk soalan / ayat tidak lengkap
  •Kesukaran mengikut aras kesukaran taksonomi
  •Kurangkan soalan berbentuk negatif (10%-hitamkan / garis)
  •Gambar, rajah, dan carta disertakan bagi soalan yg berkaitan.
 2. Bahan ransangan
 3. Pilihan jawapan
  •Jawapan yang disediakan haruslah logik.
  •Ditulis sejajar (semua huruf / semua angka)
  •Elakkan menggunakan perkataan semua di atas betul atau semua di atas salah.
  •Jawapan disusun mengikut urutan abjad atau nombor.
  •Jawapan juga perlu disusun mengikut dari ayat pendek ke ayat paling panjang.
  •Tiada perkataan yg berulang
  •Pastikan satu jawapan shj yg betul
 4. Distraktor (penganggu jawapan)4. Struktur item (roman & abjad)

Kelebihan

 1. Mudah disemak
 2. Mempunyai ciri kebolehpercayaan (pengurusan masa pelaksanaan)
 3. Menguji banyak topik
 4. Mempunyai nilai potensi diagnostik (mengesan pencapaian murid)
 5. Mengukur proses mental yang tinggi

Kelemahan

 1. Murid tidak dapat mengeluarkan idea.
 2. Potensi untuk meneka jawapan tinggi
 3. Sukar untuk dibina
 4. Tidak dapat mengetahui tahap penguasaan murid dalam pelajaran
 5. Calon bijak tidak perlu belajar banyak
 6. Tidak dapat mengukur keaslian

SOALAN SUBJEKTIF

 • Definisi : Soalan subjektif merupakan satu bentuk penyataan yang berbentuk pertanyaan untuk menguji pengetahuan, pengalaman, kemahiran serta tahap kebolehan kognitif calon melalui respon secara tulisan.
 • Terdapat dua jenis
 1. Tindak balas terhad (struktur – jwpn : 1 frasa, 1 ayat, 1 pernyataan)
 2. Tindak balas lanjutan (esei)

Prinsip pembinaan soalan jenis struktur
Item jenis struktur terbentuk daripada satu atau dua bahagian isi kandungan jawapan yang mengandungi beberapa patah perkataaan dan bahan-bahan yang disertakan pada soalan. Jenis soalan sebegini mengehadkan isi dan bentuk jawapan. Jawapan yang ditulis biasannya berbentuk pendek dan tidak panjang. Jawapan tidak memerlukan huraian lanjutan.


Prinsip pembinaan soalan jenis esei
Aras kesukaran soalan hendaklah setara. Bahasa yang digunakan tidak perlu berbunga-bunga. Soalan hendaklah jelas dan sesuai dengan aras kemahiran pelajar.

Panduan Pembinaan Item Subjektif

 • Membentuk JSU
 • Mengubal soalan berdasarkan prinsip berikut :
  1.Tugas / arahan soalan jelas
  2.Perkataan yg digunakan setaraf dgn pencapaian bahasa calon.
  3.Menggunakan perkataan yg kelas (jelaskan, bandingkan, dan lain-lain)
  4.Mengubal bilangan soalan secara berpatutun.
  5.Sediakan satu skema pemarkahan.

Kelebihan

 • Mudah digubal
 • Sesuai untuk semua mata pelajaran
 • Sesuai untuk semua aras taksonomi
 • Membuatkan calon menganalisis, mengintegrasikan idea yg siperoleh.
 • Mengurangkan konsep meneka.
 • Berguna untuk mengesan punca kelemahan, salah tafsiran, konsep-konsep yang samar-samar.
 • Murid boleh mengelolakan pengetahuan mengemukakan pendapat dan sikap, dan boleh membuktikan inisiatif daya cipta atau keaslian.

Kelemahan

 • Bidang yg diuji terhad
 • Soalan boleh diramal
 • Mengukur pengetahuan dlm satu bidang sahaja.
 • Proses memeriksa lama dan memerlukan tenaga yang banyak.